EHBO-opleiding

Basiscursus Eerste Hulp
Regelmatig start er een nieuwe basiscursus tot Eerste Hulp verlener, (EHBO). Safety Care Opleidingen B.V. te Zierikzee verzorgd deze opleiding.
De cursus bestaat uit 3 lesdagen (zaterdagen) met op de laatste dag een examen in de middag.

De cursus is een algemene basiscursus volgens de Rode Kruis normen. De cursus heeft een praktische insteek, waarbij de theorie wordt verduidelijkt door praktijkvoorbeelden en oefeningen. Tijdens deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp;
• stoornissen in het bewustzijn;
• stoornissen van de ademhaling;
• stilstand van de bloedsomloop;
• Reanimatie en gebruik van de AED;
• ernstige uitwendige bloedingen;
• shock;
• uitwendige wonden;
• brandwonden;
• kneuzingen en verstuiking;
• ontwrichting en botbreuken;
• oogletsels;
• vergiftiging;
• elektriciteitsongevallen;
• letsels door koude;
• letsels door warmte;
• vervoer over korte afstand;
• verband- en hulpmiddelen;
• het menselijk lichaam.
De cursus wordt afgesloten met een examen. Als u geslaagd bent, dan ontvangt u het Rode Kruis diploma. Dit diploma is twee jaar geldig.

Herhalingscursus Eerste Hulp
Iedere twee jaar moet het Rode Kruis diploma verlengd worden om geldig te blijven. Door het volgen van voldoende herhalingscursussen blijft uw kennis en vaardigheden up to date en kan het diploma weer voor twee jaar verlengd worden. Vanaf 13 jaar kan men al deelnemen aan deze opleidingen.

Als er een opleiding start wordt dit bekend gemaakt via Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland. Ook op de website van Safety Care Opleidingen B.V. kunt u informatie vinden over deze en andere opleidingen.