Organisatie
Rampentaak
Bewakingen
Materieel
Activiteiten
Steun ons
previous arrow
next arrow

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is op 3 maart 1970 opgericht met als doel het bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. De brigade heeft tegenwoordig nog steeds deze doelstelling.

Om het doel te bereiken verzorgt de vereniging een groot aantal activiteiten:
– Opleidingen zwemmend- & varend redden
– Verzorgen van doelgroep specifieke opleidingen
– Bewaken van alle evenementen op en/of rond het water
– Geven van demonstraties en voorlichting
– Inzetbaarheid van een BiZa (Ministerie van Binnenlandse Zaken) alarmploeg

Alle activiteiten worden verzorgd door professioneel opgeleide vrijwilligers.

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland (voorheen K.N.B.R.D.), het overkoepelende organisatie van ruim 180 reddingsbrigades in Nederland. Met meer dan 5.000 vrijwilligers. De brigade is voor een groot gedeelte afhankelijk van de steun van donateurs en sponsoring. Daarnaast wordt een deel van de uitgaven bekostigd door subsidies van de gemeente en door contributie van de leden.

Lidmaatschap:

Iedereen die zijn a-diploma heeft kan lid worden van de reddingsbrigade.

Inschrijven:
Alvorens in te schrijven kan er twee keer gezwommen worden om te zien of het bevalt. Klik hier om de meezwem-coupon te downloaden. Daarna bestaat de mogelijkheid om lid te worden. Inschrijven is mogelijk tijdens de trainingsavond in het zwembad in Zierikzee, klik hier om het inschrijfformulier te downloaden.

Lestijden:
Iedere vrijdagavond van 19:00 tot 21:00 uur, behalve in de schoolvakanties.

Sportboulevard Sportblok
0111-413690
Lange Blokweg 27A
4301 NW Zierikzee

Contributie:
De contributie inclusief examengeld bedraagt € 60,00 per jaar.
Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50.
Indien geen automatische incasso: € 5,00 administratiekosten.