Organisatie
Rampentaak
Bewakingen
Materieel
Activiteiten
Steun ons
previous arrow
next arrow

RAMPENTAAK

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland heeft de beschikking over een reddingsvlet, ter beschikking gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, welke wordt ingezet bij rampen. Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland stelt zich beschikbaar voor hulpverlening bij wateroverlast, overstromingen en dijkdoorbraak. Ongeveer de helft van de ruim 180 reddingsbrigades kan hiervoor worden ingeschakeld. Bij de wateroverlast van 1993 en 1995 zijn geoefende bemanningen van de Nederlandse reddingsbrigades actief geweest, onder andere door evacuatie van bewoners. In december 2013 stond onder andere onze reddingsbrigade stand-by om in geval van nood uit te kunnen rukken. Dit had mede te maken met de samenloop van omstandigheden van het weer.

Vlettenvloot
Op basis van een overeenkomst met de directie Crisisbeheersing van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Nationaal Rampenfonds is een vloot geformeerd van 90 compleet uitgeruste reddingsvletten. Deze vaartuigen zijn speciaal ontworpen voor het varen in ondergelopen gebieden en evacuatie doeleinden. Deze vloot is grotendeels gestationeerd bij reddingsbrigades in risicogebieden in ons land.

Inzet
De inzet van de vlettenvloot vindt plaats op verzoek van de minister. Ten tijde van rampen wordt onder regie van de brandweer samengewerkt met andere hulpverlenende diensten, zoals de nationale politie, de Koninklijke Landmacht, het Rode Kruis en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).

Oefeningen en alarmering
Jaarlijks vinden er diverse oefeningen plaats waarbij de paraatheid van de brigades wordt getest maar ook de deskundigheid van bemanning en de toestand van het materiaal. In het hoofdkantoor te IJmuiden bevindt zich het crisisco├Ârdinatiecentrum. Hier kunnen mede door aansluiting op het nationaal noodnet (nr. 25225) 24 uur per dag reddingsbrigades gealarmeerd worden.