Organisatie
Rampentaak
Bewakingen
Materieel
Activiteiten
Steun ons
previous arrow
next arrow

VERENIGINGSREGELS

1. Aanleiding
Om het voor ieder zo plezierig mogelijk te maken en te houden zijn er door het bestuur van RBZD regels opgesteld die voor een ieder binnen de vereniging te respecteren zijn.

2. Doelstelling
De algemene basis doelstelling van RBZD ligt in het verlengde van onze overkoepelende bond (KNBRD), namelijk het voorkomen van drenkelingen. Dit trachten we te bereiken door het verbeteren van de zwemvaardigheid van onze leden waardoor ze in beginsel zich zelf en na het aanleren van specifieke technieken mogelijk ook derden kunnen redden. Naast het verbeteren van zwemvaardigheid vinden er activiteiten op gebied van varend redden plaats. In eerste instantie ook gericht op het voorkomen van drenkelingen (bewakingen) en mindere mate in repressieve zin.

3. Algemeen
• Iedereen dient met respect behandeld te worden;
• Eigendommen van RBZD (zowel van stichting als van vereniging) dienen te worden gerespecteerd. Er dient voldoende actie en/of deskundig mee omgegaan te worden, zodat er alles aan gedaan wordt om schades te voorkomen. Aanwijzingen van door RBZD aangewezen kader dienen door de gebruikers te worden opgevolgd
• Bovenstaande dient ook voor andermans eigendommen. Hierbij valt te denken aan eigendommen van bijvoorbeeld Laco en gemeente Schouwen-Duiveland. Het zelfde geldt voor eigendommen van derden die aanwezig zijn in door RZBD gehuurde of gebruikte accommodaties;
• Regels en protocollen opgesteld door instellingen, verenigingen, bedrijven etc. waar wij mee samen werken of waar wij gebruik maken van de accommodaties en/of middelen dienen te worden gerespecteerd;
• Handelend namens RBZD dienen wettelijke regels te worden gerespecteerd;
• Handelend namens RBZD dienen alle gebruikelijke fatsoensnormen in acht gehouden te worden naar zowel eigen leden als wel naar derden;
• Tijdens handelingen of duidelijk herkenbaar als vertegenwoordiger van RBZD is het verboden gebruik te maken van alcohol houdende dranken en/of verdovende middelen;
• Vrijwilligers van RBZD dienen elkaar te respecteren. Fouten maken is menselijk, dat is bij onze vrijwilligers ook niet te voorkomen. In constructief overleg met elkaar trachten we elke keer op een positieve manier onze processen te verbeteren en individuele missers bespreekbaar te houden;
• Externe communicatie door leden vindt pas plaats na goedkeuring van een bestuurslid;
• Vrijwilligers zijn zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud u van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

4. Zwembad
• In afwijking op de regels van Laco gaan ten behoeve van het omkleden de moeders met dochters naar de dames kleedhokken en vaders met de zonen naar de heren kleedhokken. Indien dit niet mogelijk is, dan dient er gebruik gemaakt te worden van de familie kleedhokken. Tijdens groepswissels zijn de leeftijdsverschillen van de kinderen groot, we willen geen van de partijen in verlegenheid brengen;
• Het is niet voor leden jonger dan 18 jaar niet toegestaan om met meerdere personen in één persoons- of familiehok om te kleden (ongeacht het geslacht);
• Het maken van foto’s en/of videos in de kleedruimten is niet toegestaan;
• Er mogen zonder toestemming van bestuur en betrokken personen geen foto’s en of video’s uit zwembad op sociale media geplaatst worden;
• Behoudens het duidelijk vooraf besproken oefenen van bevrijdings- en/of vervoersgrepen dient fysiek contact tussen leden onderling en leden en trainers voorkomen te worden;
• Trainers dienen duidelijk herkenbaar te zijn in de daarvoor afgesproken kleding.

5. Strand/bewakingen
• Leden aanwezig op de strandpost (in dienst als strandwacht of als bezoeker) dienen minimaal een volledig zwemtenue te dragen;
• Leden aanwezig op de strandpost (in dienst als strandwacht of als bezoeker) dienen zich als een correct gastheer/vrouw naar de strandbezoekers te gedragen;
• Bij bewakingen dient de ploeg of een vooraf afgesproken contactpersoon van de ploeg zich ruim voor aanvang bij de betrokken organisatie te melden. De gehele ploeg, of het gedeelte van de ploeg dat minimaal op een dagdeel benodigd is dient tijdig voor aanvang van de bewaking aanwezig te zijn;
• Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van geldige diploma’s dien benodigd zijn voor hun bij de bewaking aangewezen taken. Hierbij valt te denken aan een voor het vaargebied geldend vaarbewijs en voor te trekken eenheid een daarvoor geldig rijbewijs op het moment dat de bewaking plaats vind en betrokkene optreed als schipper en/of chauffeur. Indien een eigen voertuig ter beschikking gesteld wordt dient deze ook aan alle eisen te voldoen;
• Alle vooraf afgesproken veiligheidsmiddelen dienen op de correcte manier te worden gebruikt.

6. Sancties
Elk lid en betrokkene is aanspreekbaar op de hierboven gestelde regels. Overtredingen leiden tot sancties opgelegd door het bestuur. Sancties kunnen bestaan uit waarschuwingen, schorsing van trainingen en/of taken en/of bevoegdheden en royement.