Organisatie
Rampentaak
Bewakingen
Materieel
Activiteiten
Steun ons
previous arrow
next arrow

 

ORGANISATIE

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is opgedeeld in twee rechtspersonen. Te weten de vereniging Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland en de Stichting RBZD. Beide rechtspersonen zetten zich op hun eigen gebied in voor de doelstelling van de reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland.

Vereniging Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland:
Binnen de vereniging Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland vinden de opleidingen van alle leden plaats, en tevens alle verenigingsactiviteiten als het jaarlijkse uitstapje, jeugdstranddag, avondvierdaagse en de sinterklaasactiviteiten.

Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland heeft een ANBI status hierdoor zijn giften volledig vrijgesteld van schenkingsbelasting en erfbelasting en zijn giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Jaarlijks wordt er een jaarverslag gemaakt.

ANBI Informatie:
Naam: Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland
IBAN: NL 15 RABO 0375 1725 05
RSIN: NL 8165 35735 B01
KVK-nummer: 40310140
Contactgegevens: 06-38 76 89 23 of info@rbzd.nl
Postadres:  Oosterscheldestraat 35, 4302 WG. Zierikzee
Bestuurssamenstelling:
– Wim de Rijke (voorzitter, voorzitter@rbzd.nl)
– Cor Kooij (secretaris, info@rbzd.nl)
– Anita Capelle (penningmeester, penningmeester@rbzd.nl)
– Nicole de Oude, bestuurslid activiteiten commissie (activiteiten@rbzd.nl),
– <vacature>, bestuurslid commerciële commissie
– Christiaan Ponsen, bestuurslid technische commissie (opleidingen@rbzd.nl),
– Marijn Kaashoek, bestuurslid operationele commissie (bewakingen@rbzd.nl),
– Pauline Uijl (vertrouwens contactpersoon, vertrouwenspersoon@rbzd.nl, 06-10 53 19 46),
– Jeroen van Mourik (vertrouwens contactpersoon, vertrouwenspersoon@rbzd.nl, 06-49 92 33 77),
– Paul Kouijzer, Algemene zaken, ondersteuning.

 

Doelstelling: bestrijding van de verdrinkingsdood door het aanbieden van opleidingen, en verzorgen van informatieverstrekking, in de ruimste zin des woords.
Beloningsbeleid: vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning.

Stichting Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland:
Binnen de Stichting RBZD vinden de operationele taken van onze reddingsbrigade plaats. Te denken valt hier aan inzetten bij evenementen op en rond het water en verzorgen van informatiebijeenkomsten. De stichting is ook eigenaar van al het eigen materiaal van de reddingsbrigade.

ANBI Informatie: 
Naam: Stichting RBZD
IBAN: NL 96 RABO 0149 9909 79
RSIN: NL 8209 24970 B01
KVK-nummer: 20154616
Contactgegevens: 06-38 76 89 23 of info@rbzd.nl
Postadres:  Oosterscheldestraat 35, 4302 WG. Zierikzee
Bestuurssamenstelling:
– Wim de Rijke (voorzitter, voorzitter@rbzd.nl),
– Cor Kooij (secretaris, info@rbzd.nl),
– Anita Capelle (penningmeester, penningmeester@rbzd.nl),
– Cor Kooij (materiaal beheer, werkgroep@rbzd.nl),
– Marcel Uijl, Materiaal beheer
– Paul Kouijzer, Algemene zaken, ondersteuning

Doelstelling: bestrijding van de verdrinksdood door het inzetten van vrijwilligers bij strandbewaking, en evenementen op en rond het water, inzet van een rampenploeg, en verstrekken van informatie, in de ruimste zin des woords
Beloningsbeleid: vrijwilligers en bestuurders ontvangen geen beloning.

Commissies en werkgroepen:
Om alle activiteiten binnen onze reddingsbrigade te kunnen bewerkstelligen heeft Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland commissies en werkgroepen in het leven geroepen.  Onze reddingsbrigade bestaat uit vier commissies: 
– Operationele commissie;
– Opleidings commissie;
– Evenementen commissie;
– Commerciële commissie;

 Operationele commissie
De operationele commissie is in het leven geroepen om zaken en bijzaken omtrent het operationeel optreden van onze reddingsbrigade in goede banen te kunnen leiden.  Onder het operationeel optreden vallen de rampentaak en bewakingen op het strand, maar ook bij evenementen op en rond het water. De commissie zorgt er met haar werkgroepen voor dat genoemde activiteiten geregeld worden. De volgende werkgroepen en personen vallen onder de operationele commissie: 
– Werkgroep bewakingen: Marijn Kaashoek (bewakingscoördinator);
– Werkgroep rampenploeg: Marijn Kaashoek;
– Werkgroep materiaal: Cor Kooij en Marcel Uijl;

 Commissie Opleidingen;
De commissie opleidingen is in het leven geroepen om  de opleidingen binnen onze reddingsbrigade te kunnen verzorgen. Onze reddingsbrigade heeft meerdere opleidingen te bieden aan haar leden: zwembadopleidingen, strandopleidingen in samenwerking met strandreddingsbrigade Westerschouwen en EHBO opleidingen verzorgd door Safety Care Opleidingen BV. De activiteiten worden binnen de technische commissie geregeld door de volgende werkgroepen en personen:
– Werkgroep zwembadopleidingen: Christiaan Ponsen, Bianca Heijboer en Johanna Deurloo;
– Werkgroep EHBO:  Marcel Uijl en Pauline Uijl (Safety Care opleidingen BV);
– Werkgroep examens: Christiaan Ponsen, Bianca Heijboer en Johanna Deurloo.

 Activiteiten commissie
Regelmatig kunnen onze leden genieten van leuke uitjes en activiteiten, bijvoorbeeld Junior Lifeguard Day of het jaarlijkse ledenuitje naar een zwemparadijs. Deze activiteiten vereisen een gehele organisatie, deze organisatie is in handen van de activiteiten commissie. De activiteiten commissie bestaat uit Nicole de Oude en Monica de Nooijer.

 Commerciële commissie
Als non-commerciële organisatie mag Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland financieel geen ‘winst’ maken. Om Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland alsnog te kunnen voorzien van de benodigde materialen is zij afhankelijk van subsidies, donateurs en sponsoring. Natuurlijk zijn er naast de materialen nog verschillende andere kosten. Binnen de vereniging worden de kosten deels gedekt door de contributie van leden, maar daar zijn wel leden voor nodig.  Om  donateurs, sponsors en leden te werven en dit alles in goede banen te leiden is de commerciële commissie in het leven geroepen. De commerciële commissie bestaat uit de volgende werkgroepen en personen:
– Werkgroep administratie: Anita Capelle (penningmeester) en Cor Kooij (secretaris);
– Werkgroep sponsoring: <vacature>;
– Werkgroep promotie: Paul Kouijzer, Cor Kooij, Sylvia Tromper

 Vertrouwens Contact Personen (VCP)
Onze vereniging heeft twee vertrouwenscontactpersonen. Onze vertrouwenscontactpersonen hebben bij de bond of NOC-NSF een specifieke opleiding gehad. Indien iemand iets heeft om met een vertrouwenscontactpersoon te bespreken kan er contact gelegd worden met één van de vertrouwenscontactpersonen. Het vertrouwenscontactpersoon zoekt in overleg met de melder naar een oplossing. De vertrouwenscontactpersoon is als het ware een bemiddelaar. In principe maakt de vertrouwenscontactpersoon een verslag dat teruggekoppeld wordt met bestuur of dagelijks bestuur. Er kunnen redenen zijn waarom deze terugkoppeling naar bestuur niet plaats vindt, in dat geval vindt er terugkoppeling plaats met de overkoepelende bond (KNBRD).